Skip to Main Content

Gaeilge: Baile

Treoir Ábhair don Ghaeilge

Leis an Treoir seo, gheofar ábhar a chabhróidh leat tosú ar thionscadail, ar aistí nó ar thaighde neamhspleách a dhéanamh.

Cuir Ceist Orainn

Is féidir leat ríomhphost a chuir chugainn le aon cheisteanna faoin leabharlann ag: library@mic.ul.ie

Pasfhocal CMgS

Más rud é go bhfuil dearmad déanta agat ar dh phasfhocal, cliceáil anseo. Más rud é go dteastaíonn uait do phasfhocal a athrú, cliceáil anseo.

Fáilte go dtí an Treoir Leabharlainne Gaeilge

Fáilte go dtí do Treoir Ábhair don Ghaeilge. Is féidir leat na acmhainní agus eolas seo a leanas a fháil anseo:

Cuardach

Is féidir leat an catalóg a úsáid chun ábhair leabharlainne a aimsiú. Cuir teideal, údar nó roinnt focail cuí isteach sa bharra chun tosú amach ar do chuid taighde.

Cuir Spás Staidéir in Áireamh

Achoimre
 1. Is é an tréimhse staidéir is giorra ná 15 nóiméad agus is é an tréimhse staidéir is faide ná 4 uaire sa lá céanna.
 2. Is féidir leat suas go dtí 5 áirithint a dhéanhamh ag an am céanna le haghaidh aon seachtain ar leith.
 3. Tá 15 nóiméad ag mic léinn chun siniú isteach ina suíocháin.
 4. Is le haghaidh staidéar aonair amháin a bhfuil gach uile spás staidéar, níl cead obair grúpa a dhéanamh.

Conas Spásanna Staidéir Coláiste Mhuire gan Smál a Úsáid

 1. Cuir do spás in áireamh anseo.
 2. Seolfar d'iarratas áirithinte go dtí do chuntas ríomhphost CMgS, le cóid uathúil chun síniú isteach. Tabhair é seo leat, más é do thoil é. 
 3. Té go dtí do spás staidéir agus sínigh isteach trí an cóid QR ag an mbord.
 4. Dá mba rud é gur imíonn tú roimh deireadh do tréimhse áirithinte, sínigh amach ar líne chun an spás a chuir ar fháil do mhic léinn eile.

Dá mba rud é nach bhfreastalaíonn tú ar d'áirithint gan ceal a chuir uirthi agus/nó dá mba rud nach sínonn tú isteach is amach i do suíochán, beidh ar an bhFoireann Leabharlainne bac a chur ar do chumas spásanna staidéir a chuir in áireamh.

Do Téarmaí agus Coinníollacha, cliceáil anseo le do thoil.

Leas-Leabharlannaí

Profile Photo
Gary La Cumber
Contact:
L203
Library Building
MIC Limerick
Ext. 4367

Office Hours:
Mon - Thurs: 9am - 5pm
Fri: 2pm - 10pm

Tacaíocht Taighde

Is féidir lenár bhfoireann Tacaíocht Taighde cabhair a thabhairt duit maidir le:

 • aon iarratas ceangailte leis an nGaeilge mar ábhar.
 • taighde a dhéanamh le haghaidh aistí, tascanna, agus obair cúrsa eile.
 • acmhainní i gcló agus leictreonacha i do réimse staidéir.

Fotachóipeáil agus Priontáil sa Leabharlann

Tá dhá gléas ilfheidhmeanacha le cumas fotachóipeáil, priontáil, agus scanadh a dhéanamh i ndubh agus bán amháin ar urlár na talún sa leabharlann. Beidh do chárta aitheantais uait chun úsáid a bhaint astu. Chun eolas níos mó a fáil, cliceáil anseo le do thoil.

Tá áiseanna priontála le fáil sa Saotharlann Ríomhaire agus Oifig Aontais na Mac Léinn freisin.

Connect with MIC Library

twitter logo        instagram logo        Youtube logo

Email: library@mic.ul.ie

Limerick Campus:

Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Ireland, V94 VN26