Skip to Main Content

Gaeilge: Baile

Treoir Ábhair don Ghaeilge

Leis an Treoir seo, gheofar ábhar a chabhróidh leat tosú ar thionscadail, ar aistí nó ar thaighde neamhspleách a dhéanamh.

Cuir Ceist Orainn

Is féidir leat ríomhphost a chuir chugainn le aon cheisteanna faoin leabharlann ag: library@mic.ul.ie

Pasfhocal CMgS

Más rud é go bhfuil dearmad déanta agat ar dh phasfhocal, cliceáil anseo. Más rud é go dteastaíonn uait do phasfhocal a athrú, cliceáil anseo.

Fáilte go dtí an Treoir Leabharlainne Gaeilge

Fáilte go dtí do Treoir Ábhair don Ghaeilge. Is féidir leat na acmhainní agus eolas seo a leanas a fháil anseo:

Cuardach

Is féidir leat an catalóg a úsáid chun ábhair leabharlainne a aimsiú. Cuir teideal, údar nó roinnt focail cuí isteach sa bharra chun tosú amach ar do chuid taighde.

Cuir Spás Staidéir in Áireamh

Achoimre
 1. Is é an tréimhse staidéir is giorra ná 15 nóiméad agus is é an tréimhse staidéir is faide ná 4 uaire sa lá céanna.
 2. Is féidir leat suas go dtí 5 áirithint a dhéanhamh ag an am céanna le haghaidh aon seachtain ar leith.
 3. Tá 15 nóiméad ag mic léinn chun siniú isteach ina suíocháin.
 4. Is le haghaidh staidéar aonair amháin a bhfuil gach uile spás staidéar, níl cead obair grúpa a dhéanamh.

Conas Spásanna Staidéir Coláiste Mhuire gan Smál a Úsáid

 1. Cuir do spás in áireamh anseo.
 2. Seolfar d'iarratas áirithinte go dtí do chuntas ríomhphost CMgS, le cóid uathúil chun síniú isteach. Tabhair é seo leat, más é do thoil é. 
 3. Té go dtí do spás staidéir agus sínigh isteach trí an cóid QR ag an mbord.
 4. Dá mba rud é gur imíonn tú roimh deireadh do tréimhse áirithinte, sínigh amach ar líne chun an spás a chuir ar fháil do mhic léinn eile.

Dá mba rud é nach bhfreastalaíonn tú ar d'áirithint gan ceal a chuir uirthi agus/nó dá mba rud nach sínonn tú isteach is amach i do suíochán, beidh ar an bhFoireann Leabharlainne bac a chur ar do chumas spásanna staidéir a chuir in áireamh.

Do Téarmaí agus Coinníollacha, cliceáil anseo le do thoil.

Leabharlannaí

Profile Photo
Deirdre Carroll
Contact:
(061) 204360

Tacaíocht Taighde

Is féidir lenár bhfoireann Tacaíocht Taighde cabhair a thabhairt duit maidir le:

 • aon iarratas ceangailte leis an nGaeilge mar ábhar.
 • taighde a dhéanamh le haghaidh aistí, tascanna, agus obair cúrsa eile.
 • acmhainní i gcló agus leictreonacha i do réimse staidéir.

Fotachóipeáil agus Priontáil sa Leabharlann

Tá dhá gléas ilfheidhmeanacha le cumas fotachóipeáil, priontáil, agus scanadh a dhéanamh i ndubh agus bán amháin ar urlár na talún sa leabharlann. Beidh do chárta aitheantais uait chun úsáid a bhaint astu. Chun eolas níos mó a fáil, cliceáil anseo le do thoil.

Tá áiseanna priontála le fáil sa Saotharlann Ríomhaire agus Oifig Aontais na Mac Léinn freisin.

Connect with MIC Library

        instagram logo        Youtube logo

Email: library@mic.ul.ie

Limerick Campus:

Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Ireland, V94 VN26