Skip to Main Content

Gaeilge Durlas: Faisnéis faoin Leabharlann

Treoir Leabharlainne don Ghaeilge

 

Eolas faoin Leabharlann!

Faigh tuilleadh eolais faoi Leabharlann Uí Dhuibhir agus conas í a úsáid anseo!

 

Leabharlann Uí Dhuibhir, Durlas

UAIREANTA OSCAILTE

Nascanna Áisiúla

An mbíonn sé deacair ort teacht ar na hacmhainní atá uait?

Féach ar na naisc seo thíos!

Páipéir Scrúdaithe

Is féidir Páipéir Scrúdaithe a fháil ar an LAN. Cliceáil ar an nasc seohttps://lan.mic.ul.ie/ExamPapersThurles/

Ní gá duit a bheith ar an gcampas chun rochtain a fháil ar an LAN ach beidh ort d'ainm úsáideora agus do phasfhocal a úsáid chun logáil isteach.

Do Chuntas Leabharlainne

Téigh chuig do chuntas leabharlainne chun na leabhair atá faighte ar iasacht agat a sheiceáil, chun athnuachan iasachta a dhéanamh agus chun leabhair a chur in áirithe. Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoin mbealach isteach chuig do chunas leabharlainne. Is féidir leat d’eochairfhocal leabharlainne a fháil ó bhaill foirne na leabharlainne. Beidh d’eochairfhocal agus d’uimhir mhic léinn riachtanach chun rochtain a fháil ar do chuntas leabharlainne.

 

Iasachtaí leabhar

Tá cead ag fochéimí 10 leabhar a fháil ar iasacht ar feadh coicíse 

Is féidir le mic léinn ar Champas Phádraig, Durlas, leabhair a fháil ar iasacht ó Champais eile Choláiste Mhuire gan Smál. Ní mór do mhic léinn dul go dtí an Leabharlann i Luimneach chun é sin a dhéanamh, ámh.

Borrowing books

Is féidir leat leabhair a fháil ar iasacht ag an deasc eisiúna agus ag an pointe féinseirbhíse scáileán tadhaill na leabharlainne

Thurles Library Desk

Is féidir leat leabhair a fháil ar iasacht ag an deasc eisiúna agus ag an pointe féinseirbhíse scáileán tadhaill na leabharlainne

Thurles self-issue machine

Fáilte go dtí an Leabharlann

Room Bookings

Is féidir an dá sheomra bheaga (218 agus 221) a chur in áirithe má tá tú i mbun tionscadail ghrúpa le do chomhscoláirí nó chun do scileanna múinteoireachta a chleachtadh. Is féidir le gach duine sa choláiste na seomraí a úsáid, ach má tá tionscadal ar leith á dhéanamh agat nó má theastaíonn uait cur i láthair a chleachtadh, is féidir ceann amháin de na seomraí sin a chur in áirithe roimh ré. Tá scáileáin ar fáil i gcomhair físghabhála – is féidir teacht ar na crua-earraí ag an deasc agus cuirfear marcóirí ar fáil don chlár bán, má tá siad uait:

NB:

  • Ní mór an seomra a chur in áirithe dhá uair roimh ré ar a laghad
  • Tá teorainn dhá uair a’ chloig leis na háirithintí sin
  • NÁ SCRÍOBH d’ainm ar chomharthaí an dorais. Le bheith cothrom, déantar maoirseacht ar áirithintí ag an deasc

Chun seomra a chur in áirithe, cuir ríomhphost chuig Ruth ag ruth.talbot@mic.ul.ie nó cuir ceist ar fhoireann na leabharlainne.

Láthair staidéir

Seomra staidéir grúpa!

Image of study rooms featuring table, chairs, whiteboard and tv mounted on wall.

Tá spásanna staidéir ar fáil lasmuigh de sheomraí 221 agus 220!

Image of study booths situated at the back of the library

Láthair staidéir!