Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gaeilge Durlas: Foinsí a lua agus tagairtí a dhéanamh

Treoir Leabharlainne don Ghaeilge

 

Ionracas Acadúil

“Is éard is brí le hIonracas Acadúil ná iompar ionraic agus freagrach i gcleachtas acadúil agus léinn. Is mór an tábhacht a bhaineann le hiompar eiticiúil i saol na hacadúlachta. Ba chóir bradaíl, caimiléireacht agus aon mhí-ionracas eile a sheachaint agus níor cheart smaointe ná saothar duine eile a scríobh amhail is gur tusa a cheap iad.”

Beartas um Ionracas Acadúil, Coláiste Mhuire gan Smál

Tá sé ríthábhachtach go léann agus go gcloíonn gach scoláire leis an mBeartas um Ionracas Acadúil. Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil faoi thabhácht an Ionracais Acadúil duitse mar mhac léinn.

 

Foinsí do shaothair a lua

Baineann mic léinn na Gaeilge leas as an gcóras tagartha Chicago.

Tá treoir thagartha ar fáil do mhic léinn ag an deasc eisiúna sa Leabharlann. Iarr ar bhaill foirne na Leabharlainne an treoir thagartha a thaispeáint duit.

Brúigh ar an nasc thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le húsáid na treorach céanna.

Tagairtí a dhéanamh

I gcás tagairtí a dhéanamh in aiste nó i dtionscadal, déantar liosta de na leabhair, na hailt, na suíomhanna gréasáin agus d’aon ábhar eile a ceadaíodh le linn an taighde.

Buneilimintí Tagartha

Foinsí a lua

Tagraíonn na foinsí a luaitear i gcáipéis d’aon athfhriotal a thugtar inti. Tugtar treoir don léitheoir don áit bheacht sa liosta tagairtí nó sa leabharliosta, a dtugtar breis faisnéise faoi fhoinse an athfhriotail.

Liosta tagairtí/Leabharliosta

Is ionann liosta tagairtí nó leabharliosta agus mionliosta d’fhoinsí a tugadh san aiste acadúil.Tá sé riachtanach go dtugtar go leor eolais faoin bhfoinse a chabhróidh leis an léitheoir an fhaisnéis bheacht a theastaíonn uaidh/uaithi a lorg.

Luaghrafaic faisnéise

Bogearraí le haghaidh bhainistíocht tagartha

Cabhraíonn an cineál seo bogearra leat:

  • Tagairtí a thiomsú go huathoibríoch ó bhunachair shonraí;
  • Formáidiú a dhéanamh ar cháipéisí agus ar fhoinsí ar an toirt agus leas a bhaint as stíleanna éagsúla
  • Leabharliostaí a chruthú;
  • Bunachar sonraí pearsanta d’fhoinsí agus de cháipéisí (PDF) a chruthú.

Moltar d’fhochéimithe EndNote Online a úsáid agus moltar do thaighdeoirí é a úsáid mar fhorlíonadh don EndNote Desktop. Déantar cianoibriú agus comhroinnt foinsí a éascú le húsáid EndNote Online. Logáil isteach ag www.myendnoteweb.com. Ní mór duit clárú a dhéanamh le haghaidh cuntais ar Champas Phádraig. Tá oiliúint ar fáil sa Leabharlann chuige sin