Skip to Main Content

Gaeilge Durlas: Amharcscileanna Cumarsáide

Treoir Leabharlainne don Ghaeilge

 

Roghanna Éagsúla

Ní gá leas a bhaint as PowerPoint agus as Word amháin i gcás postaer agus léirithe. Tá go leor uirlisí iontacha ar fáil ar líne a chuirfidh le cruthaitheacht do thionscadail má bhaineann tú leas astu. Pléifear roinnt de na huirlisí thíos.

Tá sé riachtanach go gcloítear le rialacháin maidir le cóipcheart nuair atá íomhánna á n-úsáid i léirithe agus ar phostaeir. Bain leas as  Creative Commons chun teacht ar íomhánna atá saor in aisce nó atá ar fáil don phobal.

Is fiú go mór am a chaitheamh chun dul i dtaithí ar na huirlisí atá le sonrú ar an leathanach seo. Is fuirist iad a úsáid agus beidh go leor spraoi agat má bhaineann tú leasa astu.

Iarr ar bhaill foirne na Leabharlainne cabhrú leat má tá cabhair ag teastáil uait le haon ní.
 

 

PhotoFunia

Infographics

Infographics are a great way to convey data ian simple and easy to understand form. You can use them to convey a lot of information, advertise or highlight services or simply to create an interesting visual of information. There are lots of great tools online to help you create a good infographic. 

Image Banks

Don't just rely on Google Images for cool visuals. And remember that not all Google images are copyright free. Here are some examples of image banks that have thousands of gorgeous photos and illustrations that you can explore and use. 

Quik

Powtoon

Screencast-O-Matic